Browsing: เงินฝาก

ในยุคดิจิทัล การเลือกบัญชีเงินฝากไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายในการจัดการผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น แต่ดอกเบี้ยที่ได้รับก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินฝากของเราเติบโตได้ดีขึ้น เดือนพฤษภาคม 2567 นี้มีบัญชีเงินฝากดิจิทัลอะไรบ้างที่น่าสนใจ มาดูกัน! LHB You (5.55%) บัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล B-You Wealth จาก LHB Bank นำเสนออัตราดอกเบี้ยสูงถึง 5.55% สำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 900,000…